Záruka

V rozsahu záruky společnost Akryler (dále jako “Garant”) poskytuje záruku na koupelnové zboží (dále jako “Výrobek”), které byly zakoupeny v obchodě renzo.cz. Tato záruka pokrývá pouze vady materiálu a zpracování, které mohou ovlivnit řádný provoz Výrobku.

Záruční doba začíná dnem nákupu Výrobku, jaký je uveden na dokladu o koupi (účtenka nebo daňový doklad), a trvá po 5 let. Záruka je limitována časem a končí 5 let po datu nákupu, bez ohledu na datum objevení defektu.

Podmínky záruky podléhají prezentaci důkazu nákupu (účtenkou nebo daňovým dokladem). Záráka je dostupná pouze původnímu kupujícímu Výrobku a není přenosná na další majitele Výrobku. Navíc, Výrobek musí být používaný pouze v souladu s provozními a instalačními instrukcemi přibalenými k produktu.